İNZİBATİ MÜBAHİSƏLƏR


    İnzibati xətalar məcəlləsi, İnzibati xetalar mecellesi, vəkillər kollegiyası

Dövlət orqanlarının, eləcə də publik funksiya ilə yüklü edilmiş qeyri-dövlət qurumlarının qərarlarının ləğvi, arzuladığınız inzibati aktların qəbul olunmasından imtina olunduqda və qanunla müəyyən olunmuş digər hallarda inzibati məhkəmələrə müraciət olunur.


İnzibati mübahisələrdə iddia müddəti 1 aydır və bu müddətin ötürülməsi həmin məsələnin məhkəmədə həll olunmasının mümkünsüzlüyünə gətirib çıxara bilər.


Mən sizə aşağıdakı mübahisələrin inzibati məhkəmə qaydasında həllini təklif edirəm:


    İnzibati xətalar məcəlləsi, İnzibati xetalar mecellesi, vəkillər kollegiyası
 • Pensiya təyin olunması və yenidən hesablanması;
 • Veteranlıqla bağlı inzibati mübahisələr;
 • Pasport qeydiyyatından çıxarmaqdan imtina ilə bağlı inzibati mübahisələr;
 • Vergi orqanlarının qərarları ilə bağlı inzibati mübahisələr;
 • Daşınmaz əmlakın ilkin qeydiyyatı ilə əlaqədar inzibati mübahisələr;
 • Xarici dövlətlərdə alınmış ali təhsil haqqında diplomların tanınması (nostrifikasiya) ilə bağlı inzibati mübahisələr;
 • Dövlət qulluqçuları ilə inzibati orqanlar arasında əmək mübahisələri;
    İnzibati xətalar məcəlləsi, İnzibati xetalar mecellesi, vəkillər kollegiyası

Əlaqə

Əlaqə

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 55 ("Tri koronı" binaları ilə üzbəüz).

+994 55 211 30 31

+994 50 528 30 31

+994 12 434 34 31