Мои успешные дела


Diqqət!! Vəkil Ayazbəy Əhmədovun uğurlu işlərinin az hissəsi qanunvericiliyin tələblərinə görə anonimləşdirilərək nümunə kimi təqdim olunur